Zatékání do bytu

Naše řešení ...

V bytovém domě bylo cílem naší práce zjištění příčiny zatékání vody do jednotlivých bytových jednotek a společných prostor. Za pomocí termovize a dalších technických zařízení, jsme schopni poměrně přesně detekovat ohnisko zatékání. Nedílnou součástí je získání všech možných informací o technickém stavu objektu, zejména jejich obalových konstrukcí, pro účely ověření správnosti návrhu a provedení odtokových součástí. Při těchto pracích odhalíme všechny praskliny, trhliny a netěsnosti na plášti budovy, které mohou způsobovat zatékání do konstrukce.

Termosnímky v letním období ...

termosnímek voda na fasádě zatékání do bytu

Termosnímek poukazující na povrchovou vodu (oblasti vyznačené bílým rámečkem), která narušuje plášť budovy a způsobuje vnitřní zatékání.

Fotografie z výškových letů dronem ...

Fasáda neboli plášť budovy se zateplením, kde jsou patrné známky prasklin. Praskliny se nakonec prokázali, že jsou pouze povrchové a nejsou příčinou vnitřního zatékání.

Postup práce ...

Provádíme několik specifických komplexních prohlídek venkovního pláště a vnitřních prostor za pomocí termovizní kamery, a to v různých povětrnostních podmínkách tak, aby se lépe specifikovaly určité anomálie. Instalujeme senzory a meteorologické stanice na trvalé sledování teploty, vlhkosti, povrchové vlhkosti a srážek. Všechny tyto technické prostředky velice přesně přiblíží chování vody ve vnitřních prostorách a lépe tak odhalí příčinu.

voda v konstrukci

Obrázek vnitřního zatékání do bytu s instalovaným senzorem na povrchovou vlhkost materiálu (stěny).

Zkušenosti se zatékáním do bytových domů ...

Bez prvních instalací, by jsme dnes nemohli o sobě tvrdit, že jsme v oboru monitoringu pro zatékání a kondenzaci vody zkušení. Máme za sebou již 8. zakázku zatékání, ať už velkých, tak malých bytových domů, kde u 7 z nich jsme dokázali velice přesně určit příčinu zatékání vody v bytových jednotkách. Netvrdíme, že umíme na 100% odhalit příčinu, ale každou další zakázkou sbíráme zkušenosti, a tím se zvětšuje procento naší úspěšnosti. Musíme si také uvědomit, že každý dům má svou specifickou konstrukci, způsoby zpracování a různé použité materiály, které nejsou pro nás “detektivy” snadno čitelné.

termosnímek průsak vody

Termosnímek ze zimního období, který poukazuje na vodu pod zateplovacím systémem.