Tepelný most bytový dům

Naší nejčastější zakázkou, se kterou se na nás klienti obrací, je odhalení tepelných ztrát neboli nalezení a určení tepelných mostů.

Naše termovizní kamera FLUKE 32 dokáže detailně odhalit anomálie, tepelné mosty i ve vyšších patrech bytových domů díky vysokému rozlišení s přídavným objektivem. S termovizním snímkování bytových domů máme bohaté zkušenosti, zejména díky zakázce pro Zásobování teplem Vsetín a.s., kdy jsme nasnímkovali a zhotovili výstupní protokol pro 214 bytových domů!
V naší databázi je díky projektu TERMO OBCÍM přes 2000 bytových domů a to z různých měst a obcí. Níže vám přinášíme zajímavé termosnímky z některých vybraných bytových domů.

Detailní termosnímek hlavního vchodu. Žlutá až červená barva vyznačuje tepelný most.

Termosnímek prolínající se s fotografií, který přináší výhodu se orientovat v místě pořízení termosnímku. Žlutá až červená barva vyznačuje tepelný most.

Detailní termosnímek nově zrekonstruovaného hlavního vchodu do bytového domu kde jsou viditelné tepelné anomálie (žlutá až červená barva).

Detailní termosnímek okna na panelovém domě. Viditelné tepelné mosty ve spojích konstrukce. Okno izolačně taktéž nevyhovující.

Termosnímek, který zaznamenává tepelné mosty bytových lodžiích. Největší problém je most v rozích a nad okny (žlutá až červená barva).

Termosnímek, který zaznamenal rozdíly teplot v částečném zateplení a bez zateplení. Žlutá až červená barva jsou tepelné mosty. Zateplovací systém v posledním podlaží nebyl vyhovující díky nedostatečně provedené sanaci.

Naše termovizní kamery FLUKE 32 a následně jejich zpracovatelský software SmartView dokáže vyobrazit tepelné mosty ve fotografii. Tento způsob vyhodnocení požíváme pro reklamaci zhotoveného díla.

Naše termovizní kamery FLUKE 32 a následně jejich zpracovatelský software SmartView dokáže vyobrazit tepelné mosty ve fotografii.

Tepelné mosty (světle modrá až zelená barva) ve spojích jednotlivých částí panelového domu.

Naše termovizní kamery FLUKE 32 s vysokým rozlišením dokážou provést detailnější měření i na větší vzdálenost a přitom je prolínat v klasickém vyobrazení na fotografii.

Termosnímek nezatepleného panelového domu. Jsou viditelné tepelné mosty žlutá až červená barva.

Detailnější termosnímek sklepení a 1NP. Viditelný tepelný most v místě sklepepní kde je předpoklad „přetápěné“ místnosti.