Co je termosnímek?

Co je termosnímek?

Termosnímek je snímek, který pomocí škály barev zobrazuje rozdíly teplot, takže je možné vidět tzv. anomálie – místa, kudy teplo z objektu uniká. Speciální termokamera ukáže všechny izolační nedostatky a změří každý bod v záběru. Snímá povrchové teploty objektů a konstrukcí, není však možné vidět skrz.

Termovizní měření rodinných domů s odbornou konzultací a s návrhem na úsporná opatření zajišťujeme již od 1490,-.

Nezateplený rodinný dům z roku 1986, termosnímky Praha…

Na termosnímku jsou viditelné tepelné úniky tzv. tepelné mosty zobrazené červenou barvou. Tepelné mosty jsou hlavně v místech balkonových lodžiích kde se stavěly zeslabené příčky. Venkovní obvodové stěny jsou izolačně nevyhovující a je doporučen zateplovací systém pro potlačení plísní zevnitř objektu a pro snížení energetické náročnosti domu.

Jak termosnímky fungují?

Termosnímek je složený z jednotlivých obrazových bodů – pixelů. Každý pixel představuje bod snímaného tělesa o konkrétní teplotě. Obrazovým bodům jsou podle teploty přiděleny příslušné barvy, kdy je nejteplejší oblast charakterizována červeně a nejchladnější černou barvou. Na termosnímku je také vždy vyobrazena celá barevná stupnice, která udává rozlišení barev ve vztahu k teplotě. Např. u budov se místa úniku tepla projevují znázorněním vyšší teploty, než u okolního prostředí. Záleží ovšem vždy na odborníkovi dané oblasti, jak zhodnotí charakter tohoto úniku i jeho příčinu.

Nově zateplený rodinný dům z roku výstavby 1912, termosnímky Pardubice…

Na termosnímku vidíme nedokončenou tepelnou izolaci kde je opět viditelný tzv. tepelný most (červená barva). Ten však vzniká prostupem tepla stropem z místnosti v přízemí a teplo dále postupuje až do půdních prostor kde naráží do střešní krytiny a do obvodových stěn. Jsou zde také nevhodně zvolené kotvy na zateplovacím systému, které částečně tepelně „prosvítají“ a tím vytvářejí tepelné úniky. Spojení zateplovacího systému mezi přízemím a prvním patrem viditelnou mezeru. Tento dům je ukázkou neodborné instalace zateplovacího systému, kterou odhalila naše termokamera Fluke 32 se širokoúhlým objektivem. 

Co termosnímek odhalí?

Termosnímek dokáže odhalit mimo jiné vlhkost a plísně uvnitř domu, které škodí organismu a ohrožují naše zdraví. Pomocí termovizního měření v elektroinstalacích lze odhalit zahřívání kabelových rozvodů, zatížení zařízení, které mohou způsobit požár. V topné sezóně jsme schopni zjistit např. průtok jednotlivých radiátorů a také únik nebo poruchu v místech, kde nelze přímo vidět na rozvod topného tělesa. Specifickou záležitostí je i nález hnízd a cest od zvířat, jako jsou kuny nebo myši v konstrukcích domu. Živočichové nechávají tepelnou stopu a je možné je za pomocí termovize zaměřit.

Záběr termokamery na roh obvodových stěn. Objekt není zateplen. 

Na stěně uvnitř vytápěného objektu byl nalezen tzv. rosný bod, který způsobuje srážení vlhkosti a tvoření plísní. Tyto místa jsou na lidský organizmus s dlouhodobým užívání nebezpečná! Bylo navrhnuto řešení, které potlačilo nízké teploty na stěnách a snížilo vlhkost v místnosti.

Kdo provádí měření a kdo hodnotí váš snímek?

Profesionál s termokamerou (termofotograf) je pracovník, který je odborně proškolen pro ovládání přístroje, a který zná důkladně nezbytné podmínky ke snímkování.

Analyzovat termosnímek mohou následně pouze odborníci z konkrétní profesní oblasti. Máme zastoupení v těchto oborech: stavebnictví, elektro, strojírenství.

Jak získáte vlastní termosnímek z projektu TERMO OBCÍM?

Vyplňte vaši adresu v kolonce „Vyhledej svůj termosnímek“ (v horní části po levé straně) a vyčkejte (cca 10s) zobrazení mapy s vaším domem. Při zobrazení červeného křížku tedy POI bodu v mapě, bod rozklikněte a vyberte položku pro objednávku.

Pokud se vaše obec přihlásila do projektu TERMO OBCÍM, získáváte možnost si termosnímek s odbornou analýzou objednat za dotovanou cenu. Způsob platby si můžete zvolit buď poštovní poukázkou, příkazem na účet nebo na dobírku. Do vašeho emailu zašleme instrukce k provedení platby a následně pak také informaci o zpřístupnění vašeho snímku.

Termosnímek a následně výstupní protokol o termovizi, který vám na základě měření vystavíme, je relevantním podkladem pro reklamaci u prodejce nebo realizátora služby.