kontrola novostaveb termovizí

Kontrola novostaveb za pomocí termovize

Každý z nás se chce ujistit zda byly odborně a kvalitně instalovány např. okna, dveře a celkově celý zateplovací systém domu. Termovizní kamera dokáže velmi přesně odhalit všechny nedostatky, ať už z hlediska materiálů, nebo instalace okenních výplní. Všechny nalezené nedostatky termokamera dokáže přesně zaznamenat, buď jako samostatný termosnímek doplněný fotografií měřeného místa, nebo prolínající termosnímek ve fotografii. Tyto funkce zobrazení provádíme vždy tak, aby byl výstupní protokol srozumitelný pro všechny profese, čímž se urychlí reklamační řízení.

V případě nejasností (složitější stavební konstrukce) dokážeme postoupit naměřená data na odborníky dané profese, aby nezávise posoudili nalezené anomálie. 

odhalení tepelného mostu u novostavby

Prolínající se termosnímek do fotografie, kde jsou viditelné tepelné mosty. Pořízeno termokamerou FLUKE s vysokým rozlišením s možností širokoúhlého objektivu