Inspekce nemovitostí za účel zatékání do konstrukce domu

Provádíme inspekční prohlídky domů pro dokumentaci skutečného technického stavu. Vytipujeme rizika na konstrukci domu, která by vám jinak zůstala skryta a podle toho se vědomě můžete rozhodnout jak s nemovitostí naložit z hlediska investic. Náš výstup slouží jako dobrý argument pro vlastníky bytových jednotek, kteří nejsou přímou součástí daného problému ale podíly se na financování oprav nebo na dlouhodobých investicích (nová fasáda). Poruchy nebo jiné nedostatky, které nalezneme na objektu konzultujeme s odborníky daného oboru aby jsme se ujistili zda je vše na správném místě. I když se hodnotíme za odborníky, nemůžeme říct, že umíme všechno.

Ukázka častých případů chyb na střešní krytině.

Bytový dům, který má v označených místech průsaky vody do vnitřní konstrukce domu.